Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Daňová poradna

V poradně řešíme vaše dotazy týkající se daní, daňových úlev, daňových bonusů a všeho okolo.

Jak to funguje?

Daňová poradna je založena na dotazech a odpovědích, které si můžete dohledat dvěma způsoby: podle klíčových slov nebo položením dotazu daňovému poradci z partnerské společnosti NeoTax:

Chci se zeptat daňového poradce za poplatek (od 99,-Kč)

Napište nám svůj konkrétní dotaz a uveďte vaše kontaktní údaje. Na váš email zašleme odpověď do 24 hodin po úhradě poplatku. Cena za odpověď je stanovena daňovým poradcem a její výše je od 99,- korun . V případě více nesouvisejících dotazů vám stanovíme cenu za každý zvlášť.

Vaše osobní údaje nebudou použity pro jakýkoliv jiný účel, než ten, který je zde uveden - zpracování vašeho dotazu.

Vaše nejčastější dotazy
Co je daňový bonus?

Otázka:
Co je to daňový bonus?

Odpověď:

Daňový bonus je přebytek slevy na dítě, který nevyčerpáte jako slevu na dani. Na rok 2012 je sleva 13 404 Kč.

Evidence na úřadu práce a podání daňového přiznání

Otázka:
Celý rok jsem evidovaná na úřadu práce, tudíž nemám žádné příjmy. Musím podávat daňové přiznání?

Odpověď:

Nemusíte, pokud nemáte jiné přijmy např. z pronájmu.

Podstata dohody o pracovní činnosti

Otázka:
Co je dohoda o pracovní činnosti?

Odpověď:

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) může být sjednána na dobu určitou i neurčitou, ale vždy musí být uzavřena písemně. Na DPČ je možno pracovat maximálně v rozsahu poloviny standardní týdenní čtyřicetihodinové pracovní doby u zaměstnavatele, tzn. ne více než 20 hod./týdně.  Příplatky za svátky ale bohužel v tomto případě nikdo nedá. Novinkou je pak možnost, sjednání dovolené na zotavenou rámci DPČ. Zaměstnavatel může dát výpověď kdykoli bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 15 dní a bez nároku na odstupné.

Jaký je výdajový paušál ze živností?

Otázka:
Jaký je výdajový paušál ze živností?

Odpověď:

Výdajový paušál ze živností (kromě řemeslných) činí 60%.

Dodanění odečtů pojištění

Otázka:
Při zrušení životního nebo penzijního pojištění, pokud jsem uplatňovala slevu na dani, se musí dodanit vše za celou dobu pojištění?

Odpověď:

V případě předčasného ukončení smlouvy o životním pojištění se „dodaňují“ odečty uplatněné počínaje rokem 2001, tedy od roku, kdy byly umožněny daňové odečty. Klient penzijního fondu je v určité výhodě, ten je povinen v přiznání dodanit jen odečty, které uplatnil za rok 2006 a později.

Kde se uvádí předčasně ukončené životního pojištění v daňovém přiznání?

Otázka:
Kde se uvádí vrácení pojistného z předčasně ukončeného životního pojištění v daňovém přiznání?

Odpověď:

Předčasně ukončené životní pojištění se uvádí v příloze č. 2, příjmy, dle § 10.

Jaký je výdajový paušál pro příjmy z řemeslných činností?

Otázka:
Jaký je výdajový paušál pro příjmy z řemeslných činností?

Odpověď:

Výdajový paušál pro řemeslné činnosti činí 80 %.

Zdanění prodeje akcií

Otázka:
Jak se zdaňuje prodej akcií?

Odpověď:

Zdaňuje se jako "Ostatní příjem" - dle § 10 odst. 1 písm. b) Zákona o dani z příjmů, pokud doba mezi nákupem a prodejem nepřesáhla časový test šest měsíců. Při zdaňování v § 10 nelze pracovat s daňovou ztrátou. V případě, že není dodržen časový test a poplatník uskutečnil ztrátový obchod, tak tato ztráta není daňově účinná. Na druhou stranu zde existuje možnost kompenzace, kdy proti sobě lze postavit ziskový a ztrátový obchod s cennými papíry a jejich výsledek vzájemně daňově vykompenzovat. Opět ovšem platí výše uvedené - daňově lze tyto dva či více obchodů maximálně vynulovat.

Mohu výnos z akcií zdanit metodou LIFO i FIFO?

Otázka:
Mohu výnos z akcií zdanit metodou LIFO i FIFO?

Odpověď:

Musíte použít metodu FIFO. Metoda LIFO není v ČR přípustná.

Podává občanské sdružení daňové přiznání?

Otázka:
Musí Občanské sdružení, jehož příjmy jsou jen členské příspěvky a sponzorské dary podložené darovací smlouvou, podávat daňové přiznání a popř. i danit tyto příjmy?

Odpověď:

Občanské sdružení, není založeno za účelem podnikání a tudíž členské příspěvky jsou od daně z příjmu osvobozené. Dary podléhají darovací dani. Pokud se zabýváte „prospěšnou“ činností, je pravděpodobné, že tyto dary budou osvobozené (dle §20 Zákona o dani darovací, dědické a z převodu nemovitostí). I v tomto případě však podáváte přiznání k dani darovací (2x do roka, souhrnně za všechny dary). Pokud nejsou ve Vašem případě dary osvobozené, platíte darovací daň.