Daňová poradna
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Daňová poradna

V poradně řešíme vaše dotazy týkající se daní, daňových úlev, daňových bonusů a všeho okolo.

Jak to funguje?

Daňová poradna je založena na dotazech a odpovědích, které si můžete dohledat dvěma způsoby: podle klíčových slov nebo položením dotazu daňovému poradci z partnerské společnosti NeoTax:

Chci se zeptat daňového poradce za poplatek (od 99 Kč)

Napište nám svůj konkrétní dotaz a uveďte vaše kontaktní údaje. Na váš email zašleme odpověď do 24 hodin po úhradě poplatku. Cena za odpověď je stanovena daňovým poradcem a její výše je od 99 korun. V případě více nesouvisejících dotazů vám stanovíme cenu za každý zvlášť.

Vaše osobní údaje nebudou použity pro jakýkoliv jiný účel, než ten, který je zde uveden - zpracování vašeho dotazu.

Vaše nejčastější dotazy
Daňový bonus 2012

Otázka:
Co je to daňový bonus?

Odpověď:

Daňový bonus je přebytek slevy na dítě, který nevyčerpáte jako slevu na dani. Pokud je sleva na dítě nebo na děti vyšší než vypočítaná daň, dostanete se při výpočtu do záporných čísel a stát vám rozdílovou částku (takzvaný daňový bonus) vyplatí zpět.

Na daňový bonus máte nárok, pokud váš příjem byl v roce 2012 vyšší než 48.000 Kč (šestinásobek minimální mzdy). Výše daňového bonusu se pohybuje od 100 Kč do 60.300 Kč za rok.

Za každé vyživované dítě ve společné domácnosti si můžete v daňovém přiznání za rok 2013 odečíst z daní 13.404 Kč ročně (dvojnásobek, pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P).


Vytvořeno: 17.01.2010 22:06
Upraveno: 10.10.2016 14:35
Evidence na úřadu práce a podání daňového přiznání

Otázka:
Celý rok jsem evidovaná na úřadu práce, tudíž nemám žádné příjmy. Musím podávat daňové přiznání?

Odpověď:

Nemusíte, pokud nemáte jiné přijmy např. z pronájmu.

Vytvořeno: 25.01.2010 22:05
Upraveno: 22.10.2013 11:43
Podstata dohody o pracovní činnosti

Otázka:
Co je dohoda o pracovní činnosti?

Odpověď:

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) může být sjednána na dobu určitou i neurčitou, ale vždy musí být uzavřena písemně. Na DPČ je možno pracovat maximálně v rozsahu poloviny standardní týdenní čtyřicetihodinové pracovní doby u zaměstnavatele, tzn. ne více než 20 hod./týdně.  Příplatky za svátky ale bohužel v tomto případě nikdo nedá. Novinkou je pak možnost, sjednání dovolené na zotavenou rámci DPČ. Zaměstnavatel může dát výpověď kdykoli bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 15 dní a bez nároku na odstupné.

Vytvořeno: 11.03.2010 08:02
Upraveno: 30.10.2013 11:36
Výdajový paušál ze živností 2016

Otázka:
Jaký je výdajový paušál ze živností?

Odpověď:

Výdajový paušál činí 60 % z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných. Max. výdaje do částky 1.200.000 Kč.

Vytvořeno: 17.01.2010 22:12
Upraveno: 01.12.2016 12:30
Dodanění odečtů pojištění

Otázka:
Při zrušení životního nebo penzijního pojištění, pokud jsem uplatňovala slevu na dani, se musí dodanit vše za celou dobu pojištění?

Odpověď:

V případě předčasného ukončení smlouvy o životním pojištění se „dodaňují“ odečty uplatněné počínaje rokem 2001, tedy od roku, kdy byly umožněny daňové odečty. Klient penzijního fondu je v určité výhodě, ten je povinen v přiznání dodanit jen odečty, které uplatnil za rok 2006 a později.

Vytvořeno: 24.01.2011 13:34
Upraveno: 29.10.2013 12:34
Kde se uvádí předčasně ukončené životního pojištění v daňovém přiznání?

Otázka:
Kde se uvádí vrácení pojistného z předčasně ukončeného životního pojištění v daňovém přiznání?

Odpověď:

Předčasně ukončené životní pojištění se uvádí v příloze č. 2, příjmy, dle § 10.

Vytvořeno: 08.03.2010 08:13
Upraveno: 23.10.2013 13:46
Výdajový paušál pro příjmy z řemeslných činností 2016

Otázka:
Jaký je výdajový paušál pro příjmy z řemeslných činností?

Odpověď:

Výdajový paušál činí 80 % z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a ze zemědělské výroby. Max. výdaje do částky 1.600.000 Kč.

Vytvořeno: 17.01.2010 22:11
Upraveno: 01.12.2016 12:32
Zdanění prodeje akcií

Otázka:
Jak se zdaňuje prodej akcií?

Odpověď:

Zdaňuje se jako "Ostatní příjem" - dle § 10 odst. 1 písm. b) Zákona o dani z příjmů, pokud doba mezi nákupem a prodejem nepřesáhla časový test šest měsíců. Při zdaňování v § 10 nelze pracovat s daňovou ztrátou. V případě, že není dodržen časový test a poplatník uskutečnil ztrátový obchod, tak tato ztráta není daňově účinná. Na druhou stranu zde existuje možnost kompenzace, kdy proti sobě lze postavit ziskový a ztrátový obchod s cennými papíry a jejich výsledek vzájemně daňově vykompenzovat. Opět ovšem platí výše uvedené - daňově lze tyto dva či více obchodů maximálně vynulovat.

Vytvořeno: 16.02.2010 10:21
Upraveno: 22.10.2013 15:13
Mohu výnos z akcií zdanit metodou LIFO i FIFO?

Otázka:
Mohu výnos z akcií zdanit metodou LIFO i FIFO?

Odpověď:

Musíte použít metodu FIFO. Metoda LIFO není v ČR přípustná.

Vytvořeno: 16.02.2010 08:22
Upraveno: 25.10.2013 09:49
Podává občanské sdružení daňové přiznání?

Otázka:
Musí Občanské sdružení, jehož příjmy jsou jen členské příspěvky a sponzorské dary podložené darovací smlouvou, podávat daňové přiznání a popř. i danit tyto příjmy?

Odpověď:

Občanské sdružení, není založeno za účelem podnikání (patří mezi neziskové organizace), a proto jsou členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin od daně z příjmu osvobozené (viz Zákon o daních z příjmů, par. 19, odst. 1 a). Příjmy z darování jsou osvobozeny od roku 2014 u veřejně prospěšných poplatníků, za předpokladu, že tento příjem je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové dovybavení.

Pokud nemáte jiné příjmy, tak nemáte povinnost se registrovat a nemáte povinnost podávat přiznání k dani z příjmů. Občanské sdružení má povinnost přihlásit se k dani až v okamžiku kdy získá oprávnění k dosahování zdaňovaných příjmů (živnostenský list) nebo když začne dosahovat zdaňovaných příjmů.

 

 

 

 

Vytvořeno: 18.01.2010 15:14
Upraveno: 03.01.2017 11:00