Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Daňová poradna

V poradně řešíme vaše dotazy týkající se daní, daňových úlev, daňových bonusů a všeho okolo.

Jak to funguje?

Daňová poradna je založena na dotazech a odpovědích, které si můžete dohledat několika způsoby. Vyberete si některé z nabízených klíčových slov a my vám zobrazíme všechny odpovědi, které ho obsahují, nebo se zeptáte daňového poradce z partnerské společnosti NeoTax:

Chci se zeptat daňového poradce za poplatek od 490,-Kč

Napište nám svůj konkrétní dotaz a uveďte vaše kontaktní údaje. Na váš email zašleme odpověď do 24 hodin po úhradě poplatku. Cena za odpověď je stanovena daňovým poradcem a její výše je od 490 korun. V případě více nesouvisejících dotazů vám stanovíme cenu za každý zvlášť.

Vaše osobní údaje nebudou použity pro jakýkoliv jiný účel, než ten, který je zde uveden - zpracování vašeho dotazu.

Vaše nejčastější dotazy
Rozdíl zdanitelný příjem x vlastní příjem manželky

Otázka:
Jaký je rozdíl mezi zdanitelným příjmem a vlastním příjmem manželky/manžela?

Odpověď:

Zdanitelný příjem je příjem, který se uvádí do daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO) nebo ho uvádí zaměstnavatel v ročním zúčtování daně.

Jedná se o hrubé příjmy ze zaměstnání (pracovní poměr, DPP, DPČ), ze zahraničí, z podnikání, z pronájmu, kapitálové příjmy a ostatní příjmy (např. příležitostná činnost).

 

Vlastní příjem manželky/manžela se počítá pro potřeby daňového přiznání k DPFO kvůli uplatnění slevy na manžela/manželku. Pokud totiž vlastní příjem manželky/manžela nepřesáhne částku 68.000 Kč ročně a žijete spolu ve společné domácnosti, můžete si uplatnit slevu na dani ve výši 24.840 Kč ročně. V případě, že je manželka/manžel držitel(ka) průkazu ZTP/P, sleva se zvyšuje na 49.680 korun. Zda máte na slevu nárok si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Vlastní příjem manželky/manžela tvoří všechny zdanitelné příjmy + příjmy, které se nezdaňují nebo neuvádějí v daňovém přiznání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, peněžitá pomoc v mateřství (dávka v rámci nemocenského pojištění), všechny druhy důchodů a výživné manželky po rozvodu (nikoli však výživné na dítě).

 

 

Vytvořeno: 20.12.2016 12:49
Upraveno: 05.11.2017 20:28
Dohoda o pracovní činnosti

Otázka:
Co je to dohoda o pracovní činnosti?

Odpověď:

Na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) můžete pracovat více než 300 hodin ročně, což je maximální počet odpracovaných hodin u dohody o provedení práce. V průměru ale nesmíte pracovat více než polovičku týdenní pracovní doby tj. 20 hodin – tato doba se průměruje za celou dobu platnosti dohody, maximálně ale za celý rok tj. 52 týdnů.

Největší výhodou je, že pokud si měsíčně na DPČ vyděláte méně než 2.500 Kč, nestrhává se vám sociální ani zdravotní (a když podepíšete Prohlášení, tak ani daň). Jestli ale v daném měsíci nemáte jiný příjem, ze kterého se zdravotní pojištění platí, a nehradí vám ho stát, musíte se přihlásit zdravotní pojišťovně a pojištění zaplatit. Pokud máte uzavřeno více dohod o pracovní činnosti, částky se sčítají - pokud celkem překročí limit 2.500 Kč, budete platit sociální, zdravotní i 15% zálohu na daň z příjmu (když podepíšete Prohlášení, tak daň alespoň snížíte o slevy na dani).

Vytvořeno: 30.11.2016 21:23
Upraveno: 28.10.2017 19:50
Dohoda o provedení práce

Otázka:
Co je to dohoda o provedení práce?

Odpověď:

Dohoda o provedení práce (DPP) se sjednává písemně a využívá se hlavně pro brigády a další krátkodobé pracovní vztahy pro vypracování konkrétního úkolu. DPP je omezena na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. To ale nebrání v tom, aby občan pracoval na DPP hned u několika firem najednou, nebo u stejné firmy opakovaně (samozřejmě jen tehdy, pokud se vejdete do hodinového limitu). Největší výhodou DPP je, že pokud příjem z DPP nebo úhrn příjmů z více dohod o provedení práce u téhož zaměstnavatele nepřekročí částku 10.000 Kč měsíčně, tak se neodvádí sociální a zdravotní pojištění (pokud za Vás platí zdravotní pojištění stát nebo jiný zaměstnavatel) a platí se pouze daň (pokud má zaměstnanec u daného zaměstnavatele podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti, tak má možnost uplatnit slevy na dani). Bohužel u příjmu do 10.000 Kč není nárok na nemocenské dávky, ani na dovolenou, ale je možno si to v dohodě písemně sjednat včetně např. čerpání cestovních náhrad a stravného.


Vytvořeno: 06.11.2013 12:11
Upraveno: 28.10.2017 19:50
Daňové přiznání přes datovou schránku

Otázka:
Mohu poslat daňové přiznání datovou schránkou?

Odpověď:

Pokud máte zřízenou datovou schránkou, musíte zaslat daňové přiznání přes ni a to ve formátu xml. Toto nařízení platí od roku 2015. Pokud byste dodali daňové přiznání v jiné formě (např. zaslali poštou nebo poslali datovou schránkou ve formátu pdf), hrozí vám pokuta od finančního úřadu ve výši 2.000 Kč.

Vytvořeno: 22.09.2016 09:30
Upraveno: 29.10.2017 20:21
Slevy na DPFO 2017

Otázka:
Jaké jsou slevy na dani pro zdaňovací období 2017?

Odpověď:

Za zdaňovací období 2017 můžete uplatnit následující slevy:

základní sleva na poplatníka – 24.840 Kč. Tato sleva je uplatňována vždy v plné výši. Platí i pro pracující důchodce a důchodce s příjmem z pronájmu.

sleva na manželku/manžela – 24.840 Kč. Manželka/manžel musí žít s poplatníkem daně ve společné domácnosti a její/jeho příjmy nepřesahují 68.000 Kč za rok. Je-li manželka/manžel zároveň držitelem průkazu ZTP/P, sleva je dvojnásobná - 49.680 Kč.

daňové zvýhodnění (sleva) na dítě - na první dítě 13.404 Kč ročně (1.117 Kč měsíčně), na druhé dítě je sleva 19.404 Kč ročně (1.617 Kč měsíčně) a za třetí a další děti 24.204 Kč ročně (2.017 Kč měsíčně). Pokud má vaše dítě průkaz ZTP/P, zvýhodnění je dvakrát větší.  Pokud je toto zvýhodnění větší než vaše vypočítaná daň, dostanete peníze od státu v podobě tzv. daňového bonusu. Slevu na dítě si nemůže odečíst v roce živnostník, který uplatňuje výdajový paušál.

sleva na částečný invalidní důchod – 2.520 Kč. Pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně.

sleva na plnou invaliditu – 5.040 Kč. Poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

sleva na držitele průkazu ZTP/P – 16.140 Kč. Musíte mít průkaz ZTP/P.

sleva na studenta - 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně). Poplatník je studentem prezenčního studia do věku 26 let, nebo studentem doktorskéhu studia do věku 28 let.

sleva za umístění dítěte (školkovné) – ve výši prokázaných výdajů maximálně do 11.000 Kč ročně za každé dítě. Sleva na vyživované dítě poplatníka, které je umístěno v mateřské škole, soukromé či firemní školce, lesní školce apod. Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů.

sleva na zaměstnance se zdravotním postižením - 18.000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60.000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Tuto slevu na dani uplatňují jen zaměstnavatelé.

sleva na EET - jednorázově 5.000 Kč na pořízení a provoz systému EET. Jen za zdaňovací období, ve kterém podnikatelé poprvé zaevidovaly tržbu, kterou měly povinnost podle zákona evidovat.

Vytvořeno: 29.10.2017 19:52
Upraveno: 02.11.2017 13:18
Odčitatelné položky DPFO 2017

Otázka:
Jaké jsou odčitatelné položky pro zdaňovací období 2017?

Odpověď:

Za zdaňovací období 2017 si můžete od základu daně odečíst tyto položky:

Hypotéka - až 300.000 Kč v rámci jedné domácnosti. Musí jít o hypotéku na bydlení nebo úvěr ze stavebního spoření, kterým kryjete přestavbu bydlení nebo rekonstrukci. Úroky z hypotéky lze uplatnit pouze u hypotéky na vlastní bydlení, na bydlení dětí nebo na bydlení rodičů. Nikoli pokud máte hypotéku na nemovitost, kterou pronajímáte.

Penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření - až 24.000 Kč za všechny tři formy:
Penzijní připojištění se státním příspěvkem: od zaplacených příspěvků odečteme 12.000 Kč a tuto částku si můžeme uplatnit.
Penzijní pojištění: uplatníme vše, co jsme zaplatili -> Uznávají se zaplacené příspěvky, jen pokud je ve smlouvě výplata plnění z penzijního pojištění sjednána až po 5 letech a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.
Doplňkové penzijní spoření: od zaplacených příspěvků odečteme 12.000 Kč a tuto částku si můžeme uplatnit.

Životní pojištění - až 24.000 Kč. Předpokladem je, že výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v roce ve kterém dosáhnete 60 let. Zároveň je u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně sjednaná pojistná částka alespoň 40.000 Kč a u smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let alespoň 70.000 Kč.

Příspěvky odborům - dá se odečíst částka do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3.000 Kč za zdaňovací období.

Dary - minimální hodnota darů je 2 % základu daně, anebo minimálně 1.000 Kč. Maximální hodnota darů, kterou lze odečíst je 15 % základu daně.

Darování krve a jejích složek - 3.000 Kč za každý odběr. Musí jít o bezpříspěvkové dárcovství krve, plazmy, krevních destiček, kostní dřeně nebo orgánu (v tom případě se částka zvyšuje na 20.000 Kč).

Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - až 10.000 Kč. Jste-li zdravotně postižení, zvyšuje se limit na 13.000 Kč a u těžšího zdravotního postižení na 15.000 Kč.

Daňová ztráta - od základu daně si můžete odečíst také daňovou ztrátu z podnikání, která vám vznikla v předešlých 5 letech.

 

Vytvořeno: 29.10.2017 19:32
Upraveno: 29.10.2017 19:45
Odklad daňového přiznání

Otázka:
K čemu je odklad daňového přiznání dobrý?

Odpověď:

Posledním dnem k přiznání a zaplacení daně z příjmu je 31. březen. Pokud tento den vychází na den pracovního volna, jako v roce 2017, tak v první následující pracovní den tj 3.4.2017. V případě, že do tohoto termínu stihnete doručit finančnímu úřadu plnou moc k podání přiznání daňovým poradcem nebo advokátem, povinnost se Vám oddálí o 3 měsíce - až do 30. června.

Pokud tedy nevíte zda stihnete vypracovat daňové přiznání nebo se vám nehodí placení daní na konci března, můžete si u daňového poradce zařídit odklad. Ten za vás pak podá daňové přiznání prostřednictvím své datové schránky ve formátu xml v odloženém termínu.

V případě prvního odkladu je termín pro úhradu daně je posunutý o 3 měsíce (za rok 2016 do 3.7.2017) bez ohledu na termín podání daňového přiznání. Termín pro úhradu nedoplatků u pojišťoven se ale liší. Nedoplatek u pojišťoven je nutný zaplatit do 8 dnů po dni, ve kterém jste přehledy podali. Nejzazší termín pro podání přehledů při odkladu daňového přiznání je do 1. 8. 2017.

O další (druhý) odklad může daňový poradce za vás požádat finanční úřad jen ze závažných důvodů (např. máte příjmy ze zahraničí; nebo jste Vy, nebo Vaše účetní dlouhodobě nemocní; z důvodu odcizení dokladů atp. - důvod musí být prokazatelný) a to až do 2.10.2017.

Vytvořeno: 29.10.2017 21:53
Upraveno: 29.10.2017 21:53
Daňové přiznání po termínu

Otázka:
Jaká mi hrozí pokuta, pokud podám daňové přiznání po termínu?

Odpověď:

Pokud nepodáte daňové přiznání včas, do 1. 4. 2016 (včetně), vzniká vám povinnost uhradit pokutu. Finanční úřady tolerují bez pokuty zpoždění 5 pracovních dní.

Následně musíte zaplatit pokutu, která činí:

  • 0,05 % ze stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně však 5 % ze stanovené daně,

  • 0,01 % ze stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % ze stanovené daňové ztráty

Pokutu správce daně nepředepíše, je- li nižší než 200 Kč.

Vytvořeno: 22.01.2016 12:19
Upraveno: 29.10.2017 20:34
Daňový bonus 2017

Otázka:
Jak mohu za rok 2017 uplatnit daňový bonus a v jaké výši?

Odpověď:

Daňový bonus je přeplatek, který každý rok od státu obdrží ti, kteří si vypočítají v daňovém přiznání daň z příjmu nižší, než je daňové zvýhodnění na děti. Pokud je sleva na dítě nebo na děti vyšší než vypočítaná daň, dostanete se při výpočtu do záporných čísel a stát vám rozdílovou částku (takzvaný daňový bonus) vyplatí zpět.

Na daňový bonus máte nárok, pokud váš příjem v roce 2017 byl vyšší než 66.000 Kč (šestinásobek minimální mzdy). Výše daňového bonusu se pohybuje od 100 Kč do 60.300 Kč za rok.

Za každé vyživované dítě ve společné domácnosti si můžete v daňovém přiznání za rok 2017 odečíst z daní 13.404 Kč ročně na jedno dítě, 19.404 Kč ročně na druhé dítě, 24.204 Kč ročně na třetí a každé další dítě (dvojnásobek dané částky, pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P).

Od roku 2013 daň. zvýhodnění nemohli uplatnit podnikatelé (OSVČ), pokud uplatňovali výdaje paušálem (u příjmů z podnikání a z pronájmu) a součet základů daně, u kterých byly uplatněny výdaje paušálem, byl vyšší než 50 % celkového základu daně. Pro rok 2017 však platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016, ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku, nebo zda uplatní paušální výdaje s přísnějším nižším limitem účinným od roku 2018 (limity jsou sníženy na polovinu) a současně budou moci uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku.

Vytvořeno: 29.10.2017 20:19
Upraveno: 05.11.2017 20:29
Srážková daň u příjmů ze závislé činnosti v roce 2016

Otázka:
Co je srážková daň?

Odpověď:

Kvůli efektivní správě daně z příjmu FO a PO je z některých příjmů vybírána srážková daň (daň u zdroje) - daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Při této zvláštní formě daňového odvodu daň neodvádí poplatník, ale plátce daně, tj. že daňová povinnost je sražena poplatníkovi již při výplatě peněz a srážku (odvod daně místně příslušnému finančnímu úřadu) provede plátce daně (ten, který zdanitelnou částku následně vyplácí).

Srážková daň se strhává u dohody o provedení práce, pokud zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani a jeho mzda není větší než 10.000 Kč v součtu u jednoho zaměstnavatele měsíčně. Činí jednorázově 15 % ze zdaněného příjmu. Příslušné příjmy a z nich sraženou daň lze zahrnout do daňového přiznání, pokud je to pro poplatníka výhodné. Daňový nerezident pak může zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání pouze za předpokladu, že je rezidentem členského státu EU nebo dalších států, které tvoří EHP.

Srážkovou daní se daní dále např. úroky z běžného účtu, úroky ze stavebního spoření, dluhopisů, výnosy z vkladních knížek, podíly na zisku. Dále také autorské honoráře za příspěvky do médií (jen pokud součet příjmů od jednoho plátce nepřesáhne 10.000 Kč měsíčně) a příjmy z výher, pokud nejsou od daně osvobozené.

Vytvořeno: 21.09.2016 10:42
Upraveno: 29.10.2017 19:41