Jak na daních zaplatit co nejméně | OnlinePriznani.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jak na daních zaplatit co nejméně

Lidé si často (mylně) myslí, že na daních ušetří pouze podnikatelé. Pojďme se podívat, jak na to.

Kdo podává daňové přiznání
Splňujete-li alespoň jedno kritérium, je daňové přiznání online určeno i vám
 1. Jste zaměstnán a toto zaměstnání je váš jediný příjem, který je větší než 15.000 Kč ročně. Pokud jste byli celý rok zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele, daň vám byla strhávána z platu, daňové přiznání tedy podávat nemusíte. Zaměstnavatel za vás také provede roční zúčtování daně - případný přeplatek daně vám zaměstnavatel vrátí nejpozději s březnovou výplatou.

  Jestliže jste pracovali během roku pro více zaměstnavatelů, ale postupně (nepracovali jste pro dva či více zaměstnavatelů zároveň), můžete posledního z nich také požádat o roční zúčtování daně a budete bez starostí.
 2. Jste zaměstnán, ale máte ještě další příjem (mimo zaměstnání), který byl vyšší než 6.000 Kč (hrubý příjem, nikoliv zisk). V tomto případě musíte podat daňové přiznání, ke kterému je potřeba přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech, o které požádáte svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel za vás v tomto případě nevyřizuje roční zúčtování daně (vyřizuje pouze u zaměstnanců, kterým nevznikne povinnost podat daňové přiznání).
 3. Pracovali jste pro více zaměstnavatelů zároveň. Slevy a zvýhodnění si můžete uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, a to u toho, u kterého jste podepsali prohlášení poplatníka (tzv. "růžový papír"). Další zaměstnavatelé vám již daně zpracovávat nebudou a musíte tedy podat daňové přiznání sami. Pro daňové přiznání budete od všech svých zaměstnavatelů potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech.
 4. Jste student, důchodce nebo jste na mateřské dovolené a váš roční přivýdělek byl větší než 15.000 Kč. V tomto případě musíte odvést daň z příjmu, tedy máte povinnost podat daňové přiznání.
 5. Máte příjem (ať už ze zaměstnání nebo z podnikání) větší než 1.296.288 Kč - v tomto případě musíte zaplatit tzv. solidární daň, máte tedy povinnost podat daňové přiznání.
 6. Pracujete v zahraničí a platíte daně, které chcete získat zpátky. Česká republika má uzákoněno, že její rezidenti mají povinnost zdaňovat své příjmy bez ohledu na to, zda k nim došlo doma nebo v cizině. Zároveň však odvádíte daně v zemi, ve které pracujete (zaměstnavatel vám ji odvádí z příjmu). ČR má s drtivou většinou států světa uzavřenou tzv. smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tedy v případě, že si podáte daňové přiznání, odvedená daň v zahraničí se vám vrátí.
 7. Podnikáte a váš roční příjem byl vyšší než 15.000 Kč (v případě příležitostné činnosti příjem vyšší než 30.000 Kč za rok). Vzniká vám povinnost podat daňové přiznání.
 8. Podnikáte a vykazujete daňovou ztrátu. Taktéž vám tímto vzniká zákonná povinnost podat daňové přiznání.
 9. Pokud nepatříte ani do jedné z těchto skupin a daňové přiznání tak podávat nemusíte, často se vyplatí si ho podat i tak. Můžete si své daně snížit využitím odpočtů:
  Např. můžete do daňového přiznání zahrnout příjmy z dohody o provedení práce už zdaněné srážkovou daní. Pokud jste si během roku vydělali celkově jen málo, dostanete sraženou daň zpátky.

  Nebo pokud jste byli zaměstnaní - měli zdanitelné příjmy jen část roku (zbytek jste byli v evidenci úřadu práce nebo třeba na mateřské), můžete si uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka za celý rok. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili v celou (každý měsíc se uplatňuje jen část), finanční úřad vám vyplatí vratku daně.
Jak si snížíte své daně pomocí odpočtů
Pro koho jsou vlastně odpočty určeny:
 1. Pro každého jako úleva na dani

  Každý, kdo platí daně, má nárok na odečet 2.070 korun měsíčně, tj. 24.840 Kč ročně z vypočtené daně. Tato sleva na dani vám zaručuje, že nebudete platit žádné daně při výdělcích do cca 10.000 Kč měsíčně.

 2. Pro pracující důchodce

  Máte-li jako starobní důchodce ještě další příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu, můžete si uplatnit slevu na dani. V praxi to znamená, že si můžete odečíst základní slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč ročně. Ministerstvo financí vrátí všem pracujícím důchodcům slevu na dani i za rok 2013. O slevu si musíte zažádat podáním řádného, případně dodatečného daňového přiznání. Řádné daňové přiznání podají ti důchodci, kteří nepodali daňové přiznání za rok 2013. Dodatečné daňové přiznání pak podají důchodci, kteří daňové přiznání za rok 2013 podali. Žádat o vrácení slevy na poplatníka za rok 2013 můžete do 3. 4. 2017.

 3. Pro plátce hypoték nebo půjček na bydlení

  V případě, že platíte hypotéku na bydlení nebo splácíte úvěr ze stavebního spoření, kterým kryjete přestavbu bydlení nebo rekonstrukci, máte možnost si uhrazené úroky odečíst od základu daně. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300.000 Kč.
  Příklad: Jako manželé máte uzavřenou smlouvu o hypotečním úvěru. V příslušném zdaňovacím období zaplatíte na úrocích 160.000 Kč. Horní hranice 300.000 Kč je dodržena. Jsou zde 3 možnosti, jak uplatnit úroky: manžel si nechá uplatnit úroky své ženy nebo si manželka nechá uplatnit úroky svého manžela, či si to rozdělí "fifty fifty" - každý z nich uplatní polovinu, tedy 80.000 Kč.

 4. Pro plátce penzijního připojištění, penzijního pojištění nebo doplňkového penzijního spoření

  Můžete si odečíst zaplacené příspěvky - max. celkem 12.000 Kč za všechny tři formy.
  V rámci státní podpory pro penzijní připojištění máte možnost odečíst si od základu daně až 12.000 Kč ročně, avšak po snížení o 12.000 Kč - předpokladem tedy je, že si spoříte na penzijní připojištění ve výši minimálně 12.000 Kč.
  U penzijního pojištění si můžete uplatnit vše, co jste zaplatili až do výše 12.000 Kč. Předpokladem je, že ve smlouvě je výplata plnění z penzijního pojištění až po 5 letech a zároveň nejdřívě v roce dosažení věku 60 let.
  U doplňkového penzijního spoření si stejně jako u penzijního připojištění můžete odečíst až 12.000 Kč ročně, ale až po snížení o částku 12.000 Kč.
  Pro uplatnění odpočtu budete potřebovat potvrzení o zaplacených částkách, které penzijní fondy (společnosti) samy posílají.
  Příklad: Platíte si měsíčně 1.500 Kč na penzijním připojištění. Za rok to činí 18.000 Kč. Částka 18.000 Kč splňuje podmínku, je vyšší jak 12.000 Kč. Můžete si snížit svůj daňový základ o 6.000 Kč (18.000 - 12.000 = 6.000 Kč).
  Jestli jste zaplatili na penzijním pojištění 18.000, uplatníte 12.000 Kč, což je maximální částka odpočtu.

 5. Pro plátce kapitálového životního pojištění

  V rámci státní podpory pro životní pojištění máte možnost odečíst si od základu daně až 12.000 Kč. Předpokladem je, že si platíte životní pojištění alespoň na dobu 5 let s tím, že v době ukončení smlouvy vám musí být minimálně 60 let. Pro uplatnění odpočtu potřebujete potvrzení o zaplaceném pojištění od banky spravující vaše pojištění.
  Příklad: Platíte si životní pojištění ve výši 750 Kč měsíčně, tj. 9.000 Kč ročně. Odečíst od základu daně si můžete tedy 9.000 Kč. V případě, že platíte 12.000 Kč ročně, odečíst si můžete 12.000 Kč. Pokud platíte více než 12.000 Kč, odečíst si můžete 12.000 Kč. Na dani tak ušetříte 15 % z odpočtu (tj. 1.350 Kč při placení 9.000 Kč ročně a maximálně 1.800 Kč při placení 12.000 Kč ročně).

 6. Pro rodiče s dětmi

  V případě, že se staráte o nezaopatřené nezletilé dítě do věku 18 let nebo o zletilého studujícího potomka do věku 26 let (28 let při studiu prezenčního doktorandského studia) nebo o dítě dlouhodobě nemocné/po úrazu, máte nárok na slevu z daně:
  13.404 Kč ročně (1.117 Kč měsíčně) na jedno dítě
  17.004 Kč ročně (1.417 Kč měsíčně) na druhé dítě
  20.604 Kč ročně (1.717 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě. V případě dítěte s průkazkou ZTP/P je to pak dvojnásobek. Pouze jeden z manželů může uplatnit tuto slevu.
  Příklad: Staráte se o nezaopatřené dítě. Bez slevy platíte 1.500 Kč měsíčně na dani při superhrubém příjmu 10.000 Kč měsíčně. Při uplatnění slevy zaplatíte jen 383 Kč na dani. Pokud slevu neuplatnil váš zaměstnavatel, máte možnost přeplatek získat od finančního úřadu. V případě, že jednomu z rodičů vznikne nárok na daňový bonus (dostane se po odečtení všech slev z daní do mínusu v částce od 100 Kč až do 60.300 Kč), může si tento bonus nárokovat pouze v případě, že jeho roční příjem se rovná minimálně šestinásobku minimální mzdy (= 59.400 Kč).

  Rodič si také může nechat uplatnit slevu na školku, tzv. školkovné. Odečíst si může výdaje na školku až do výše 9.900 Kč ročně za každé dítě.

 7. Pro dárce krve

  Jako dárce krve (příp. plazmy nebo krevních destiček) máte možnost uplatnit odpočet ve výši 2.000 Kč z vašich příjmů za každé darování. Podmínkou pro uplatnění úlevy na dani je hodnota všech darů: součet hodnoty je minimálně 2 % z vašeho daňového základu anebo min. 1.000 Kč. Pro uplatnění potřebujete potvrzení o darování krve, které vám vystaví pracovníci odběru krve.
  Příklad: Měli jste zdanitelné příjmy za rok ve výši 30.000 Kč. Za normálních okolností by vám byla vypočtena daň z této částky ve výši 15 %, tj. 4.500 Kč. V průběhu roku jste byli 2krát darovat krev. Při uplatnění odpočtu za dvě darování krve vám bude daň vypočtena jen ze základu 26.000 Kč, čímž ušetříte na dani 600 Kč.

 8. Pro studenty

  V případě, že jste studentem do 26 let věku nebo studentem doktorandského studia do věku 28 let, máte nárok na uplatnění slevy z daně ve výši 335 Kč měsíčně. Tato možnost se týká pouze měsíců, pro které máte platné potvrzení o studiu a jste oficiálně studentem. Pokud splňuje podmínky jen po část roku, uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny.
  Příklad: Na brigádě jste zaměstnán/a na dohodu o provedení činnosti. Standardně vám zaměstnavatel strhává zálohovou daň ve výši 15 % z hrubé mzdy. Pokud máte hrubou mzdu 5.000 Kč měsíčně, na dani je odvedeno 750 Kč. V případě, že uplatníte slevu za studenta, zaplatíte jen 415 Kč. Spolu se slevou na poplatníka potom neodvádíte daň žádnou (viz bod 1). Jestliže slevu neuplatnil zaměstnavatel, máte možnost ji získat od finančního úřadu na konci roku.

 9. Za manžela/manželku bez příjmu

  V případě, že příjem vašeho manžela/manželky nepřesáhl částku 68.000 Kč za rok, máte možnost si odečíst 24.840 Kč jako slevu na dani. Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.480 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnují dávky sociální podpory.

 10. Pro zdravotně postižené

  Pro invaliditu prvního a druhého stupně má poplatník nárok na základní slevu ve výši 2.520 Kč. Rozšířenou slevu 5.040 Kč může uplatnit v případě invalidity třetího stupně a pro držitele průkazu ZTP/P je sleva ve výši 16.140 Kč ročně. Poplatníci splňující podmínky jen část roku, můžou uplatnit 1/12 z uvedené částky za každý měsíc.

 11. Další odpočty

  Dále si můžete z daní odečíst různé kurzy, další vzdělávání a školení (až 10.000 Kč), finanční dary a příspěvky na dobročinné účely, ale také členské příspěvky odborům (až 3.000 Kč).

Jaké jsou novinky pro daňové přiznání za rok 2016
Tady je přehled změn, které se vás mohou týkat:
 1. Vyšší sleva pro rodiče s dětmi

  V případě, že se staráte o nezaopatřené nezletilé dítě do věku 18 let nebo o zletilého potomka do věku 26 studujícího, máte nárok na slevu z daně stále ve výši 1.117 Kč měsíčně. V případě dítěte s průkazkou ZTP/P je to pak dvojnásobek. Na druhé dítě se měsíční sleva zvýšila na 1.417 Kč a na třetí a další dítě se zvýšila na 1.717 Kč měsíčně. Pouze jeden z manželů může uplatnit tuto slevu. Pokud slevu neuplatnil váš zaměstnavatel, máte možnost přeplatek získat od finančního úřadu.

  Zvýšení školkovného - nyní si rodič může nechat uplatnit slevu na školku, tzv. školkovné až do 9.900 Kč ročně za každé dítě.

 2. Datová schránka

  Všichni, kteří vlastní datovou schránku, musí od ledna 2016 podávat všechna svá přiznání elektronicky tedy pomocí datové schránky, elektronického podpisu nebo alespoň pomocí aplikace EPO a následného potvrzení. Přiznání v tištěné formě nebudou uznána a finanční úřad vám může udělit pokutu.

  Dejte si pozor, že jakmile datovou schránku jednou máte, přestanou vám úřední zprávy a dokumenty chodit dopisem poštou a vše bude chodit přímo do datové schránky. Navíc dokumenty, které budete ještě někdy potřebovat, je třeba si vytisknout nebo někam uložit (např. do počítače), protože každá zpráva doručená do datové schránky po 90 dnech zmizí.

 3. Zvýšení průměrné a minimální mzdy

  Nárok na uplatnění daňového bonusu vzniká při dolní hranici příjmu ve výši 6násobku minimální mzdy, proto se tedy zvedá i tato hranice, a to na 59.400 Kč (6 x 9.900 Kč)

  Solidární daň se platí z částky nad 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2016 se zvýšila průměrná mzda na 27.006 Kč, proto se solidární daň za rok 2016 platí z hrubé mzdy ze zaměstnání nebo dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti z částky nad 1.296.288 Kč.

  Ke zdaňování pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí dochází, pokud jejichž roční úhrn přesáhne výši 36násobku minimální (měsíční) mzdy k 1. lednu daného roku. Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy je v roce 2016 od daně osvobozen důchod (starobní i invalidní) do roční výše 356.400 Kč (9900 x 36), tj. do 29.700 Kč měsíčně.

 4. Kontrolní hlášení

  Plátci DPH mají nově povinnost podávat kontrolní hlášení. Hlášení se podává pouze elektronicky a nenahrazuje daňové přiznání. Právnické osoby podávají hlášení měsíčně do 25. dne následujícího měsíce (první hlášení bylo tedy nutno podat do 25. února 2016). U fyzických osob (tedy čtvrtletních plátců) byl první termín podání hlášení 25. dubna 2016.